Drive

De drive van CB advies & projecten is natuurlijk de drive van Cok Buijs zelf. Ik wordt getriggerd door het begrip ’betrokkenheid’. Hoe is een organisatie betrokken bij haar klanten en omgekeerd? Hoe hangen betrokkenheid en transparantie samen? Hoe organiseer je transparantie beter dan alleen een mooi jaarverslag? Betrokkenheid genereert vrijwilligers, hoe verbind je vrijwilligers aan je organisatie en het liefst duurzaam?

Die trigger is de reden van mijn bestuurlijke betrokkenheid bij een reeks van maatschappelijke organisaties. Van buurtorganisaties en kinderdagverblijven in Delft in de jaren ’70 en ’80 tot het poppodium Doornroosje, de-Affaire/Valkhof Festival, de stichting Gebroeders van Limburg, stichting COEN, stichting KunstKeet Festival en de raad van toezicht van Woningbouwvereniging Huis en Hof. Mijn werk voor Doornroosje vanaf 1999 was ook mijn entree in de culturele sector.

Het traditionele maatschappelijke middenveld is behoorlijk afgebrokkeld. Instellingen en bedrijven volgen in de eerste plaats hun bedrijfscontinuïteit en de klant staat daarbij lang niet altijd centraal. Hoe krijg je dan als klant de regie over je leven weer in handen als je aangewezen bent op zorg? Hoe kunnen maatschappelijke ondernemingen daar een positieve rol in spelen?

Mensen worden afhankelijk van elkaar terwijl individualisme de toon heeft gezet. Wonen en zorg zijn formeel gescheiden, maar hebben elkaar in de praktijk harder nodig dan ooit. In dit speelveld moeten vastgoedpartijen – woningcorporaties en ontwikkelaars – en zorginstellingen nieuwe strategieën bedenken voor een klant die vraagt om keuzevrijheid en eigen regie.